O NÁS

Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště je typem málotřídní (dvoutřídní) venkovské školy spojené se školou mateřskou. Škola má všechny ročníky prvního stupně. Třídy jsou tvořeny spojením ročníků: I.tř – 1. a 2.r., II.tř. – 3., 4., a 5.r. Ve škole je též v provozu jedna třída mateřské školy a jedna třída školní družiny.

Škola se nachází v osadě Český Heršlák 1km jižně od obce Horní Dvořiště a 1 km severně od hranice s Rakouskem. Budova školy byla postavena v roce 1923 jako česká škola (v Horním Dvořišti od r. 1881 německá škola). Později byl ve škole v Horním Dvořišti umístěn 1.stupeň ZŠ a v Českém Heršláku 2.stupeň ZŠ (do r. 1997).

HISTORIE ŠKOLY

V roce 1882, kdy byla naše země součástí Rakouska-Uherska, byla v Horním Dvořišti otevřena nová škola, ve které se vyučovalo německy. Až po vzniku Československa zahájila 21.září 1920 výuku jednotřídní česká škola v domě pana Klepala v Českém Heršláku pod vedením pana Adolfa Ambrože. O rok později už se otevřely třídy dvě – jedna na původním místě, druhá v bývalé restauraci III.třídy na nádraží. S rostoucím počtem dětí se zvětšovala potřeba nové vlastní české školy.


9.září 1923 byl položen základní kámen nové školy v Českém Heršláku. Už v dalším školním roce byla zahájena výuka ve třech třídách nové školy, která nesla jméno našeho prvního prezidenta T.G.M. O dva roky později se česky mluvícím dětem otevíraly dvě třídy obecné školy a jedna třída školy měšťanské. Škola vzkvétala a každým rokem přibývala jedna třída měšťanské školy.

Když byli v roce 1939 vyhnáni z pohraničí čeští lidé, sloužila budova české školy Němcům dál jako německá škola. Ke konci války byla pak dva roky obsazena německým vojskem a poskytovala útočiště německým uprchlíkům. Po osvobození zde byli krátce ubytováni američtí vojáci.

Po 2.světové válce bylo třeba školu zrekonstruovat. Opravy probíhaly postupně, ale už v září 1945 se dětem otevřela jedna třída. V dalším školním roce se již otevřely třídy dvě a byla zřízena třída třetí (první třída s 1.ročníkem a třetí třída se 4. a 5.ročníkem v Horním Dvořišti a druhá třída s 2. a 3.ročníkem v Českém Heršláku). Česká škola opět začala v daných možnostech vzkvétat. Po roce 1948 zmizelo z jejího názvu jméno našeho prvního prezidenta, ale po pádu komunismu se opět vrátilo na své místo. Postupně se první stupeň základní školy (obecná škola) přesunul do budovy původní německé školy v Horním Dvořišti a druhý stupeň základní školy (měšťanská škola) do budovy školy v Českém Heršláku.

Po zrušení spádových obvodů v posledním desetiletí 20.století byl druhý stupeň v Českém Heršláku zrušen a místo něho se z Horního Dvořiště do budovy školy přesunuly dvě třídy prvního stupně základní školy a škola mateřská. Oficiální název naší školy je:
Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Horní Dvořiště